Senior manager là gì?

Người quản lý cấp cao (Senior manager) chịu trách nhiệm về các hoạt động chung và lợi nhuận của một công ty hoặc tổ chức. Mục tiêu của họ là tối đa hóa hiệu quả, năng suất và hiệu suất của tổ chức này, bằng cách đảm bảo tất cả các hoạt động đều hoạt động trơn tru.

Các chuyên gia này điều phối tất cả các hoạt động kinh doanh, có nghĩa là họ chịu trách nhiệm giám sát hiệu suất và kiểm soát ngân sách của nhân viên, thiết lập các hướng dẫn và mục tiêu và đảm bảo mọi việc được thực hiện một cách hiệu quả, có tổ chức, tiết kiệm chi phí và an toàn.

Quản lý cấp cao (Senior manager) có thể được tuyển dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong các lĩnh vực công cộng và tư nhân. Họ thường chuyên về một lĩnh vực hoặc lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như Tài chính, Tiếp thị, Nhân sự hoặc Bán hàng. Có thể hiểu được, trách nhiệm của họ sẽ thay đổi tương ứng, nhưng cũng sẽ phụ thuộc vào loại, quy mô và vị trí của tổ chức. Họ có thể giám sát các hoạt động của một bộ phận hoặc bộ phận hoặc họ có thể tự mình quản lý toàn bộ một tổ chức, đôi khi làm việc cùng với một ban giám đốc.

Senior manager là gì - Ảnh minh họa Internet

Senior manager là gì – Ảnh minh họa Internet

Nhiệm vụ chính của một Senior manager

Dưới đây là danh sách không đầy đủ các nhiệm vụ phổ biến Người quản lý cấp cao bắt buộc phải hoàn thành.

Lập kế hoạch cho các hoạt động tổ chức bằng cách thiết lập các nhiệm vụ, mục tiêu và ưu tiên:

 • Tạo một kế hoạch hành động chi tiết bằng cách vạch ra các bước cần thiết và sắp xếp chúng thành một mô hình logic;
 • xác định các mục tiêu tổ chức có thể đo lường và xác định các cách để đạt được chúng;
 • thiết lập các hướng dẫn rõ ràng để ra quyết định và quản lý khủng hoảng; và
 • truyền đạt định hướng và tầm nhìn của tổ chức cho nhân viên.

Phát triển, thực hiện, điều phối, đánh giá, đánh giá và cải thiện các thủ tục và chính sách kinh doanh, cũng như các hoạt động và sáng kiến ​​tổ chức:

 • Xây dựng, phê duyệt và thực hiện các chính sách, chương trình tổ chức và các chiến dịch nội bộ khác;
 • xác định cách phân phối các nguồn lực, đảm bảo lượng công việc phù hợp được phân bổ cho đúng số lượng người trong (các) bộ phận bên phải; và
 • cung cấp hướng dẫn và giải thích, ủy quyền theo yêu cầu.

Giám sát và kiểm soát tiến độ, mục tiêu và chi phí của dự án so với tiến độ và ngân sách đã thiết lập:

 • Xác định các vấn đề và thiếu sót, đảm bảo các biện pháp khắc phục cần thiết được thực hiện.

Kiểm soát ngân sách, liên lạc với các đối tác và nhà đầu tư, cũng như hợp tác với các bộ phận Bán hàng, Tiếp thị và Kế toán để thảo luận về các chiến lược và đảm bảo thành công về tài chính và tổng thể của các dự án của tổ chức:

 • Xem xét và giải thích thông tin ngân sách và dữ liệu tài chính;
 • giám sát chi phí và thực hiện phân tích lợi ích chi phí;
 • đánh giá và quản lý rủi ro tài chính; và
 • đảm bảo kế toán tài chính và kiểm toán tuân thủ luật pháp hiện hành.

Giám sát hoạt động con người của tất cả các phòng ban, ủy quyền và tổ chức thành lập các phòng ban chính và các vị trí liên quan:

 • Lựa chọn người quản lý, giám đốc và nhân viên điều hành khác;
 • đào tạo, giám sát và quản lý nhân viên hoặc hướng dẫn bộ phận Nhân sự làm việc đó;
 • thiết lập các hướng dẫn và tiêu chuẩn để đánh giá nhân sự, tuyển dụng và thăng tiến;
 • giám sát hiệu suất của nhân viên, viết báo cáo và cập nhật hồ sơ, theo yêu cầu; và
 • lập kế hoạch lịch trình làm việc, nếu cần thiết.

Xây dựng mối quan hệ với cả bên trong và bên ngoài:

 • Giao tiếp, động viên và truyền cảm hứng cho nhân viên;
 • đạt được ảnh hưởng, niềm tin và uy tín trong tổ chức để xây dựng và giúp thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác làm việc;
 • liên lạc với các công ty bên ngoài và các bên thứ ba khác; và
 • đại diện cho tổ chức, hoặc ủy quyền cho đại diện thay mặt họ, trong các cuộc đàm phán, sự kiện kết nối mạng, các hoạt động Quan hệ công chúng hoặc các chức năng chính thức khác.

Giám sát việc tổ chức và điều phối sự kiện bên trong và bên ngoài, bao gồm các sự kiện quảng cáo.

Giám sát việc bảo trì thiết bị:

 • Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, bảo trì, sửa chữa, và cải tạo công việc.

Xử lý các vấn đề khi và khi chúng phát sinh để đảm bảo tổ chức hoạt động trơn tru và hiệu quả:

Tư vấn cho bộ phận Nhân sự về cách xử lý các khiếu nại và thắc mắc, hỗ trợ giải quyết xung đột, khi cần thiết.

Công việc thường ngày của Senior manager

 • Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và đánh giá tất cả các hoạt động kinh doanh, đảm bảo họ đáp ứng các mục tiêu, mục tiêu và quy định của tổ chức.
 • Giám sát ngân sách và tiến độ cho tất cả các dự án và hoạt động.
 • Phát triển, thực hiện và cập nhật các thủ tục và chính sách.
 • Giám sát hoạt động con người của tổ chức, bao gồm đào tạo, quản lý và đánh giá nhân viên.
 • Liên lạc với nhân viên, công ty bên ngoài, đối tác và các bên thứ ba khác, đại diện cho tổ chức hoặc đại diện ủy quyền để thay mặt họ hành động.

Kỹ năng và trình độ cần thiết cho Senior manager

Kỹ năng giao tiếp, giao tiếp và đàm phán đặc biệt:

 • Giao tiếp rõ ràng, cả bằng văn bản và bằng lời nói, để đưa ra hướng dẫn rõ ràng và tạo ra một môi trường minh bạch và giao tiếp với nhân viên;
 • có thể phát triển và duy trì các mối quan hệ lâu dài, cả bên trong và bên ngoài, để tạo điều kiện cho các nỗ lực làm việc, liên kết và hợp tác;
 • có kỹ năng lắng nghe tuyệt vời, đối xử tôn trọng với người khác và giữ bình tĩnh để ngăn chặn hoặc tạo điều kiện giải quyết xung đột;
 • xử lý các yêu cầu và yêu cầu một cách chuyên nghiệp, ngoại giao và khéo léo; và
 • có thể đưa ra và phản hồi các phản hồi mang tính xây dựng, cũng như công nhận những nỗ lực của nhóm và chúc mừng nhân viên của họ.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc:

 • Có thể dẫn đầu, thúc đẩy bản thân và những người khác để đạt được kết quả và vượt quá mục tiêu;
 • có thể ủy thác các nhiệm vụ và quyền hạn để đảm bảo các hoạt động được xử lý hiệu quả hơn;
 • phấn đấu để cải thiện đóng góp cá nhân và tổ chức; và
 • tháo vát, hoạt bát và lạc quan.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian mạnh mẽ:

 • Ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động tổ chức, đảm bảo thời gian được quản lý hiệu quả;
 • đa nhiệm; có thể quản lý một nhóm, tạo ra kết quả và đáp ứng thời hạn trong khi xử lý một môi trường năng động, tốc độ nhanh; và
 • có thể làm việc tốt dưới áp lực, cá nhân hoặc là một phần của nhóm.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định:

 • Xác định vấn đề và giải quyết vấn đề kịp thời;
 • có khả năng suy nghĩ vượt trội, sử dụng sự sáng tạo và trí tưởng tượng để phát triển những hiểu biết mới và áp dụng các giải pháp mới cho các vấn đề; và
 • có thể thực hiện phán đoán hợp lý và suy nghĩ phê phán.

Mức độ tự quản lý cao, linh hoạt, đáp ứng và khả năng thích ứng.

Có cảm giác yêu thích với nghề đang làm.

Kỹ năng sử dụng máy tính tốt:

Rất thành thạo trong xử lý văn bản máy tính, bảng tính, quản lý cơ sở dữ liệu và phần mềm lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

Bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh là lựa chọn phổ biến nhất cho Quản lý cấp cao, nhưng có bằng cấp trong ít nhất một trong các lĩnh vực được liệt kê dưới đây là một cách tốt để có kiến ​​thức chuyên sâu về một ngành cụ thể – cộng với nó được đảm bảo để cung cấp cho ứng viên một lợi thế hơn các ứng cử viên khác. Những lĩnh vực này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực sau: Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Marketing, Quản lý hoạt động, Quản lý sự kiện, Quản lý cơ sở, Quản lý du lịch, Quản lý khách sạn, Quản lý dịch vụ ăn uống, Dịch vụ thư ký, Luật, Y tế, Giáo dục , Kỹ thuật, Viễn thông và / hoặc Ngôn ngữ hiện đại.

Thông tin bổ sung đôi khi được yêu cầu và sẽ thay đổi tùy theo vị trí và chuyên môn của Quản lý cấp cao.

Các nhà quản lý cấp cao có tham vọng có thể chọn tiến lên nấc thang sự nghiệp từ vai trò quản trị cấp mới. Điều này sẽ dễ hiểu lâu hơn đáng kể và đã trở thành một thực tiễn lỗi thời do thực tế là ngày càng có nhiều nhà tuyển dụng thích ứng viên có bằng tốt nghiệp.

Tùy thuộc vào lĩnh vực và tổ chức, Người quản lý cấp cao có thể được yêu cầu có từ 5 đến 7 năm kinh nghiệm quản lý hoặc tối đa 8 đến 15 năm kinh nghiệm lập kế hoạch, phát triển và quản lý dự án. Trong hầu hết các trường hợp, ứng viên có bằng sau đại học sẽ yêu cầu ít năm kinh nghiệm làm việc hơn (thường là từ 6 đến 10, thay vì 9 đến 12). Kinh nghiệm làm việc trong các dịch vụ tài chính, bao gồm phân tích tài chính và quản lý rủi ro, là một tài sản nhất định. Ưu tiên có kinh nghiệm trong dịch vụ khách hàng hoặc Marketing cũng được ưu tiên.

Tiến trình nghề nghiệp của Senior manager

Tiến trình nghề nghiệp cho Quản lý cấp cao được xác định bởi hiệu suất, trình độ kinh nghiệm, và trình độ chuyên môn. Khi họ đã có được kinh nghiệm quan trọng trong một lĩnh vực cụ thể, Người quản lý cấp cao có thể chọn chuyển sang nghề Tư vấn quản lý, cung cấp dịch vụ tư vấn và tư vấn cho các tổ chức trên cơ sở tự do.

Tham khảo viết bài: Neuvoo

Avatar

Chuyên gia trong lĩnh vực Digital Marketing, là người truyền cảm hứng cho các bạn yêu thích SEO nói riêng và Digital Marketing nói chung. Tham gia giảng dạy ở nhiều trung tâm đào tạo trên cả nước, đóng góp nhiều giải đáp trên các diễn đàn trong và ngoài nước về Digital Marketing.