Bảo mật thông tin khách hàng

1. Thu thập thông tin cá nhân:

“Thông tin cá nhân” là thông tin được sử dụng để xác định danh tín hoặc liên hệ với một cá nhân. Tại DIGITAL MARKETING DENTISTRY, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân như sau:

– Thông tin liên lạc:

Thông tin liên lạc cho phép DIGITAL MARKETING DENTISTRY giao tiếp hoặc liên hệ với bạn.

Thông tin liên lạc chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, địa chỉ, email hợp lệ, số điện thoại, … Chúng tôi có thể thu thập thêm một số thông tin liên lạc khác bao gồm: vai trò, chức vụ của bạn trong doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ website…

– Thông tin giao dịch:

Website của DIGITAL MARKETING DENTISTRY, hệ thống tracking của một bên thứ ba sẽ tự động ghi nhận các thông tin như: địa chỉ IP, cookies, dữ liệu về các trang mà bạn đã truy cập, cách bạn tương tác và sử dụng website, cách bạn tương tác với người dùng khác, …

Các thông tin trên giúp DIGITAL MARKETING DENTISTRY phân tích và hiểu về cách mà website digitaldentistryinstitute.org hiển thị phù hợp tốt nhất cho người dùng.

– Thông tin bạn đăng tải

Bạn có đăng thông tin trong phần bình luận của DIGITAL MARKETING DENTISTRY, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như họ tên và nội dung bình luận mà bạn đã nhập. Nội dung bình luận được chúng tôi công khai hiển thị với những người dùng khác trên website, vì vậy, hãy thận trọng với những nội dung mà bạn đăng lên website thông qua bình luận.

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

DIGITAL MARKETING DENTISTRY có thể sử dụng Thông tin Cá nhân để hiểu rõ hơn về nhu cầu người dùng, giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm của người dùng trên website, giúp tùy chỉnh thiết kế lại theo nhu cầu của người dùng, nội dung hướng tới bạn phù hợp với nhu cầu của bạn.

3. Bảo mật:

Chúng tôi cam kết thông tin của khách hàng tuyệt đối không tiết lộ cho bất cứ đơn vị nào nhằm tránh sự khai thác trái phép thông tin, cố tình đánh cắp thông tin, hoặc tiết lộ thông tin ra bên ngoài.

Khi thu thập dữ liệu trên website, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn, bảo mật.

4. Quyền lợi Khách hàng:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào mà hoàn toàn không mất phí, miễn phí hoàn toàn.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 1 cách nhanh chóng nhất.